dzisiaj jest: 25 lipca 2017. imieniny: Jakub, Krzysztof, Walentyna
 
Aktualności
Miasto i Gmina Działoszyn - "Gminą Fair Play"
"Gmina Fair Play" - nowa jakość w polskich samorządach

     Zakończyła się VI edycja Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacyjnego „Gmina Fair Play” – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji.
     Gminy, jako najmniejsze, a jednocześnie podstawowe jednostki administracyjne w Polsce, powinny w swych działaniach kierować się przede wszystkim zasadami etyki i stwarzać jak najlepsze warunki dla rozwoju i powstawania zarówno małych, jak i dużych przedsięwzięć gospodarczych i inwestycyjnych. Konkurs i Program Certyfikacyjny „Gmina Fair Play” to inicjatywa skierowana właśnie do takich samorządów, które dbając o interesy społeczności lokalnych stwarzają na swym terenie możliwie najlepsze warunki dla rozwoju działalności gospodarczej i inwestycyjnej. Podstawowym celem konkursu jest wyłonienie, nagrodzenie a następnie wsparcie samorządów w pełni zaangażowanych w tworzenie jak najlepszych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej oraz aktywnych w przyciąganiu nowych inwestorów.

Cele konkursu i certyfikacji: 

 1. wyróżnienie i promocja gmin "przyjaznych dla inwestorów", zwiększenie zainteresowania inwestorów i mediów gminą, promowanie przejrzystych relacji z przedsiębiorcami i społecznością lokalną, promowanie współpracy pomiędzy biznesem a gminami przyjaznymi dla inwestorów, 
 2. zachęcenie gmin do wypracowania odpowiednich standardów obsługi przedsiębiorców poprzez wprowadzenie stosownych zmian w wewnętrznej organizacji pracy,
 3. wsparcie w wysiłkach czynionych w celu przyciągania nowych inwestorów,
 4. promowanie inwestycji przyjaznych środowisku i osobom niepełnosprawnym,
 5. pomoc w wymianie informacji pomiędzy gminami na temat efektywnych metod promocji inwestycji,
 6. zachęcanie wszystkich gmin w Polsce do rzetelności i uczciwości w relacjach z przedsiębiorcami.

     „Gminy Fair Play” kreują dobre wzorce współpracy samorządów z przedsiębiorcami godne naśladowania przez wszystkie jednostki administracyjne w Polsce. Są to także gminy godne zaufania, otwarte na nowe inicjatywy gospodarczo – inwestycyjne, zapewniające przyjazny klimat dla inwestorów oraz profesjonalną obsługę inwestycyjną.

Cechy, którymi powinna wykazać się „Gmina Fair Play”:

 • aktywne podejmowanie działań organizacyjnych, promocyjnych i finansowych mających na celu przyciągnięcie inwestorów do gminy,
 • dążenie do rozwiązywania pojawiających się problemów w drodze wzajemnego porozumienia,
 • dotrzymywanie podjętych zobowiązań,
 • stałe polepszanie infrastruktury gminnej,
 • promowanie pro-ekologicznych inwestycji i obiektów dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • praworządność i wysoki poziomem etyczny pracowników gminy, 
 • prowadzenie konsultacji z mieszkańcami oraz dbałość o zaspokojenie ich potrzeb,
 • współpraca z lokalnym biznesem.

     Konkurs „Gmina Fair Play” organizowany jest przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym a afiliowany przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Projekt prowadzony jest pod patronatem Marszałków oraz przy bliskiej współpracy z Urzędami Marszałkowskimi.

Sukces laureatów
     Do udziału w VI edycji konkursu zgłosiło się 161 samorządów z całej Polski. Ostatecznie Kapituła Konkursu wyłoniła 153 gminy, które spełniły wymagania konkursu i przeszły pozytywnie procedurę weryfikacyjną uzyskując tym samym tytuł i certyfikat „Gmina Fair Play” 2007.

Zdjęcia z wręczenia certyfikatu można obejrzeć w dziale "Galeria".

tekst w oparciu o materiały zamieszczone na stronie www.fairplay.pl