Logo Miasto i Gmina Działoszyn

Miejsko-Gminny Dom Kultury

Miejsko-Gminny Dom Kultury
ul. Narutowicza 26a
98-355 Działoszyn
tel./fax (43) 84 13 541

Tel. 43 84 13 541 lub 530 712 199

www.mgdkdzialoszyn.pl

https://www.facebook.com/mgdkdzialoszyn

Dyrektor: mgr Julita Bociąga
 

Godziny pracy Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Działoszynie:

 • Poniedziałek 7:00-16:00 oraz 17:00-20:30
 • Wtorek 7:00-19:00
 • Środa 7:00-19:00
 • Czwartek 7:00-19:00
 • Piątek 7:00-17:00 oraz Klub Spotkań Filmowych ( wg. osobnego harmonogramu)
 • Sobota, Niedziela - wg potrzeb

Harmonogram zajęć Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Działoszynie:

Poniedziałek

 • godzina 17:15-18:15 taniec nowoczesny Centrum Tańca i Rozwoju instruktor p. Justyna
 • godzina 18:15-19:15 zajęcia "Zdrowy kręgosłup" pierwsza grupa instruktor p. Karolina
 • godzina 19:20-20:20 zajęcia "Zdrowy kręgosłup" druga grupa instruktor p. Karolina

Wtorek

 • godzina 15:30-16.30 taniec towarzyski z elementami tańca współczesnego grupa starsza instruktor p. Klaudia
 • godzina 16:30-17:30 taniec towarzyski z elementami tańca współczesnego grupa młodsza instruktor p. Klaudia
 • godzina 17:30-18:30 taniec towarzyski z elementami tańca współczesnego grupa najstarsza instruktor p. Klaudia
 • godzina 18:00-19:00 rysunek i malarstwo grupa 7-9 lat instruktor p. Agnieszka

Środa

 • godzina 15:00-16:00 zajęcia plastyczne połączone z rękodziełem grupa młodsza instruktor p. Agnieszka
 • godzina 16:30-17:30 zajęcia plastyczne połączone z rękodziełem grupa starsza instruktor p. Agnieszka
 • godzina 18:00-19.00 rysunek i malarstwo grupa 10-15 lat instruktor p. Agnieszka
 • godzina 18:00-19:00 zajęcia taneczne Latino dla Pań instruktor p. Klaudia

Czwartek

 • godzina 15:00-19:00 zajęcia wokalne - indywidualne i grupowe, instruktor p. Karolina
 • godzina 16:30-19.00 nauka gry na gitarze i ukulele instruktor p. Krzysztof

Piątek

godzina 15:30-17:00 "Aktywni Kulturalnie" - spotkanie dla osób 50+

Sobota, niedziela - czynne wg. potrzeb

 

Miejsko-Gminny Dom Kultury w Działoszynie jest od 1 stycznia 2012 roku samorządową instytucją kultury, powołaną uchwałą Nr XXV/131/11 Rady Miejskiej z dnia 30.12.2011 r. Zakres i cele działania przekształconej placówki określa statut MGDK, nadany mu przez Radę Miejską. Przekształcenie MGDK w samorządową instytucję kultury, zgodnie z przepisami, pozwala na znaczną samodzielność placówki, wprowadzenie dodatkowych form pracy z młodzieżą jak i dorosłymi oraz na pozyskiwanie środków zewnętrznych. Zakres i cele działania przekształconej placówki określa statut MGDK, nadany mu przez Radę Miejską.

Zadaniem statutowym MGDK, od początku istnienia, jest organizacja życia kulturalnego, edukacja kulturalna, kształtowanie wrażliwości estetycznej w środowisku, jak również inspirowanie własnej twórczości uczestników zajęć.

Naszą misją jest prowadzenie wielokierunkowej działalności kulturalnej, upowszechnianie i promocja kultury, rozpoznawanie, rozwijanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych społeczności lokalnej, szeroko pojęta edukacja kulturalna oraz działania na rzecz lokalnej społeczności, świadomie uczestniczącej i współtworzącej swoją małą ojczyznę.

Cele:

 1. Upowszechnianie kultury w środowisku lokalnym.
 2. Edukacja społeczno–kulturalna społeczności lokalnej, podnoszenie kompetencji kulturowych społeczeństwa.
 3. Przygotowanie dzieci i młodzieży do aktywnego uczestnictwa w kulturze.
 4. Tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej.
 5. Rozwój amatorskiego ruchu artystycznego.
 6. Zachowanie tradycji i przekazu ludowego dziedzictwa kulturowego.
 7. Aktywizacja mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w kulturze.
 8. Podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie zawodowe pracowników instytucji.

Stałe koła i sekcje zainteresowań:

 • taniec nowoczesny - grupa starsza i młodsza
 • taniec towarzyski z elementami tańca współczesnego - grupa starsza i grupa młodsza
 • zajęcia plastyczne połączone z rękodziełem - grupa młodsza i grupa starsza
 • rysunek i malarstwo - grupa starsza i grupa młodsza
 • zajęcia wokalne indywidualne i grupowe
 • nauka gry na gitarze i ukulele
 • spotkania sekcji "Aktywni Kulturalnie" 50+
 • zajęcia taneczne dla osób pełnoletnich Latino solo
 • Klub Spotkań Filmowych
 • oraz inne zajęcia zaproponowane w drodze diagnozy potrzeb w zakresie upowszechniania kultury.

Główne kierunki działalności:

 • edukacja kulturalna - w szczególności dzieci i młodzieży - praca w kołach zainteresowań, organizowanie konkursów, przeglądów, festiwali
 • wspieranie i rozbudzanie inicjatyw lokalnych na rzecz rozwoju społecznego i kulturalnego
 • współpraca z instytucjami, organizacjami społecznymi, towarzystwami i fundacjami
 • promocja społecznej aktywności lokalnej
 • koordynacja działalności kulturalnej na terenie gminy
 • pozyskiwanie dodatkowych funduszy na działalność poprzez udział w konkursach ogłaszanych przez organizacje pozarządowe, urząd marszałkowski czy ministerstwa.

Burmistrz Działoszyna

RAFAŁ DRAB

Przyjęcia interesantów:
wtorek od 9:00 do 12:00
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym

Urząd Miasta i Gminy Działoszyn

ul. Piłsudskiego 21
98-355 Działoszyn
tel.: (43) 84 13 177 
fax: (43) 84 13 680
sekretariat@dzialoszyn.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

listopad 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.