Logo Miasto i Gmina Działoszyn

Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie
ul. Częstochowska 10
98-355 Działoszyn
tel. (43) 84 37 480
tel. alarmowy 797 141 454, 668 251 818, 797 150 276
e-mail: zwik.dzialoszyn@wp.pl

p.o.Kierownika: Cezariusz Szczepaniak

Oczyszczalnia ścieków Działoszyn - tel. 517 120 577
Oczyszczalnia ścieków Trębaczew - tel. 517 120 361

Przedmiotem działalności Zakładu jest wykonywanie zadań własnych Miasta i Gminy Działoszyn o charakterze użyteczności publicznej w zakresie:

 1. zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej Miasta i Gminy Działoszyn w zakresie zaopatrzenia w wodę, przyjmowania i oczyszczania ścieków;
 2. prowadzenia całokształtu spraw dotyczących utrzymania i eksploatacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w sposób ciągły i niezawodny;
 3. prowadzenia całokształtu spraw dotyczących utrzymania i eksploatacji urządzeń składających się na oczyszczalnie ścieków, w tym eksploatacja kolektorów ściekowych  wraz z przepompowniami; 
 4. utrzymania reżimu technologicznego przy produkcji i dostawie wody;
 5. zapewnienia odpowiedniej jakości dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków; 
 6. prowadzenia regularnej wewnętrznej kontroli jakości dostarczanej wody i przekazywanie tych informacji Burmistrzowi;
 7. kontroli procesów technologicznych oczyszczania ścieków;
 8. zawierania umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków z odbiorcami usług;
 9. opracowywania wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych;
 10. opracowywania projektów regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przedkładanie Radzie Miejskiej w Działoszynie do uchwalenia;
 11. budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;
 12. przyjmowania do eksploatacji nowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych;
 13. sporządzania wniosków o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków i przedkładanie ich Burmistrzowi Miasta i Gminy Działoszyn;
 14. utrzymania planowanej gospodarki wodno - kanalizacyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 15. kontrolowania i analizowania procesu odbioru i zrzutu ścieków ze zbiorników bezodpływowych w porównaniu z ilością pobranej wody przez odbiorcę; 
 16. prowadzenia stałej konserwacji oraz wykonywania niezbędnych remontów bieżących i kapitalnych środków trwałych przekazanych Zakładowi.

Nadzór nad działalnością Zakładu z zastrzeżeniem kompetencji Rady Miejskiej w Działoszynie sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn. 

Burmistrz Działoszyna

RAFAŁ DRAB

Przyjęcia interesantów:
wtorek od 9:00 do 12:00
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym

Urząd Miasta i Gminy Działoszyn

ul. Piłsudskiego 21
98-355 Działoszyn
tel.: (43) 84 13 177 
fax: (43) 84 13 680
sekretariat@dzialoszyn.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

listopad 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.