Logo Miasto i Gmina Działoszyn

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Działoszynie 2021

-Informacja o godzinach rozpoczęcia pracy przez Obwodową Komisję Wyborczą Nr 1 w Działoszynie w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Działoszynie zarządzonych na dzień 13 czerwca 2021 r.

-Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Działoszynie w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Działoszynie zarządzonych na dzień 13 czerwca 2021 r.

-Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Działoszynie z dnia 19 maja 2021 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających  do Rady Miejskiej w Działoszynie zarządzonych na dzień 13 czerwca 2021 r.

-OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn z dnia 18 maja 2021  r.

-Zarządzenie nr 103/2021 Wojewody Łódzkiego z dnia 30 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Działoszynie wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Działoszynie zostały przesunięte i odbędą się w dniu 13 czerwca 2021 r.

-Zarządzenie Nr  48/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania operatora informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej Nr 1 w Działoszynie w związku z wyborami uzupełniającymi zarządzonymi na dzień 9 maja 2021 r.

-Postanowienia Komisarza Wyborczego w Sieradzu II z dnia 19 kwietnia 2021 r. Nr 14/2021 w sprawie zarządzenia wydrukowania kart do głosowania oraz  trybu przekazywania kart do głosowania obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Działoszynie zarządzonych na dzień 9 maja 2021 r.

-Postanowienia Komisarza Wyborczego w Sieradzu II z dnia 19 kwietnia 2021 r. Nr 13/2021 w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Działoszynie, zarządzonych na dzień 9 maja 2021 r.

-Postanowienia Komisarza Wyborczego w Sieradzu II z dnia 19 kwietnia 2021 r. Nr 12/2021 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Działoszyn

-Zarządzenie Nr 74/2021 Wojewody Łódzkiego z dnia 1 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Działoszynie

-INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Sieradzu II z dnia 29 marca 2021 r.

-OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn z dnia 26 marca 2021 r.

-Uchwała Nr 4 Miejskiej Komisji Wyborczej w Działoszynie z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Działoszynie zarządzonych na dzień 25 kwietnia 2021 r.

-Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Działoszynie z dnia 23 marca 2021 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Działoszynie zarządzonych na dzień 25 kwietnia 2021 r.

-DYŻURY MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ  W DZIAŁOSZYNIE

-Uchwała Nr 3 Miejskiej Komisji Wyborczej w Działoszynie z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie wyboru pełnomocnika do spraw informatyki w związku z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Działoszynie zarządzonych na dzień 25 kwietnia 2021 r.

-Uchwała Nr 2 Miejskiej Komisji Wyborczej w Działoszynie z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Działoszynie, powołanej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Działoszynie zarządzonych na dzień 25 kwietnia 2021 r.

-Uchwała Nr 1 Miejskiej Komisji Wyborczej w Działoszynie z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Działoszynie, powołanej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Działoszynie zarządzonych na dzień 25 kwietnia 2021 r.

-WZÓR Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach

-UCHWAŁA NR 19/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 17 lutego 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania,w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

-INFORMACJA O ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA LUSTRACYJNEGO

-OŚWIADCZENIE LUSTRACYJNE

-OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA KANDYDOWANIE

-UDZIELAM POPARCIA LIŚCIE KANDYDATÓW ZGŁASZANEJ PRZEZ

-Zgłoszenie listy kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady

-INFORMACJA o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych
 w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast)

-Postanowienie nr 11/2021 Komisarza Wyborczego w Sieradzu II z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Działoszynie  w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Działoszynie zarządzonych na dzień 25 kwietnia 2021 r.

-Postanowienie nr 10/2021 Komisarza Wyborczego w Sieradzu II z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Działoszynie

-Komunikat Komisarza Wyborczego w Sieradzu II z dnia 1 marca 2021 r. o komitetach wyborczych utworzonych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Działoszynie zarządzonych na dzień 25 kwietnia 2021 r.

-Obwieszczenie  Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn z dnia 24 lutego 2021  r. w sprawie podania do  publicznej wiadomości informacji o okręgu wyborczym, granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Działoszynie w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Działoszynie zarządzonych na dzień 25 kwietnia 2021 r.

-Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów

-Uchwała nr 18/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

-UCHWAŁA NR 12/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJz dnia 27 lutego 2019 r.w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

-Wyjaśnienia dotyczące zasad finansowania kampanii wyborczej w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego

- Zarządzenie Nr 27/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn z dnia 23 lutego 2021 r.w sprawie wyznaczenia na obszarze Miasta Działoszyn miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Działoszynie zarządzonych na dzień 25 kwietnia 2021 r.

- INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W SIERADZU II z dnia 18 lutego 2021 r. o przyjmowaniu zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego,zgłoszeniach kandydatów do składu Miejskiej Komisji Wyborczej w Działoszynie, zgłoszeniach zamiaru głosowania korespondencyjnego oraz o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Działoszynie, zarządzonych na dzień 25 kwietnia 2021 r.

- OBWIESZCZENIE ZARZĄDZENIE NR 27/2021 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO  z dnia 17 lutego 2021 r.  w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Działoszynie

- ZARZĄDZENIE NR 27/2021 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Działoszynie

Burmistrz Działoszyna

RAFAŁ DRAB

Przyjęcia interesantów:
wtorek od 9:00 do 12:00
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym

Urząd Miasta i Gminy Działoszyn

ul. Piłsudskiego 21
98-355 Działoszyn
tel.: (43) 84 13 177 
fax: (43) 84 13 680
sekretariat@dzialoszyn.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

listopad 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.