Logo Miasto i Gmina Działoszyn

Gminny Punktu konsultacyjno-informacyjny programu Czyste Powietrze

Gminny punkt konsultacyjno - informacyjny programu Czyste Powietrze

Program Priorytetowy ,,Czyste Powietrze” adresowany jest do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Celem Programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę nieekologicznych źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Pełna treść Programu jest dostępna na stronie internetowej www.czystepowietrze.gov.pl .

 

Informacje niezbędne do przygotowania wniosku o udzielenie dotacji w ramach Programu

,,Czyste Powietrze”:

 • Inię i Nazwisko Właściciela / Współwłaściciela,

 • PESEL Właściciela / Współwłaściciela /Współmałżonka,

 • Adres zamieszkania Wnioskodawcy,

 • Adres nieruchomości objętej wnioskiem – jeśli jest inny niż adres zamieszkania Wnioskodawcy,

 • Czy był wcześniej składany wniosek dla tej samej nieruchomości w ramach Programu ,,Czyste Powietrze”,

 • Rok budowy domu/ uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę / na użytkowanie,

 • Powierzchnia budynku w m²,

 • Nr telefonu Wnioskodawcy,

 • Adres e-mail,

 • Nr księgi wieczystej,

 • Nr ewidencyjny działki,

 • Informacja czy zachodzi rozdzielność majątkowa małżonków,

 • Wysokość dochodów uzyskanych przez Wnioskodawcę, ustaloną na podstawie zeznania podatkowego (podstawa obliczenia podatku) lub zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego wydane przez MGOPS, zgodny z miejscem zamieszkania Wnioskodawcy (zaświadczenie jest ważne przez

  3 miesiące),

 • Decyzja podatkowa lub informacja o wielkości gospodarstwa (powierzchnia przeliczeniowa) - jeśli Wnioskodawca posiada gospodarstwo rolne,

 • Czy przedsięwzięcie zostało już rozpoczęte,

 • Czy w budynku objętym wnioskiem o udzielenie dotacji prowadzona jest działalność gospodarcza, jeśli tak, to jaki procent powierzchni budynku przeznaczony jest na prowadzenie działalności gospodarczej,

 • Czy w ramach przedsięwzięcia będzie realizowana kompleksowa termomodernizacja (wymagany audyt energetyczny),

 • Informacja o planowanym do realizacji zakresie rzeczowym przedsięwzięcia (zgodnie

  z załącznikami nr 2, 2a, 2b do Programu Priorytetowego ,,Czyste Powietrze”.

 

ZA PRAWDZIWOŚĆ I AKTUALNOŚĆ PRZEKAZANYCH DANYCH

ODPOWIADA WNIOSKODAWCA

Progi dochodowe:

 

Część I Programu - podstawowy poziom dofinansowania

Dla Beneficjentów o rocznym dochodzie do 135.000 zł.

Maksymalna wysokość dotacji:

 • do 41 tys. zł bez kompleksowej termomodernizacji

 • do 66 tys. zł z kompleksową termomodernizacją

Intensywność dofinansowania od 40% do 55%.

Okres realizacji przedsięwzięcia wynosi do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dotację.

Liczba transz rozliczeń i wypłat dotacji dla podstawowego poziomu dofinansowania do 3.

Szczegółowy zakres zadań, kosztów kwalifikowanych, wymagania techniczne oraz maksymalna intensywność dofinansowania dostępne są na stronie internetowej - www.czystepowietrze.gov.pl patrz Załącznik nr 2 do Programu Priorytetowego ,,Czyste Powietrze” oraz w Urzędzie Miasta i Gminy Działoszyn.

Cześć II Programu - podwyższony poziom dofinansowania

Dla Beneficjentów o przeciętnym miesięcznym dochodzie na osobę

do 1.894,00 zł/os w gospodarstwie wieloosobowym

do 2.651,00 zł/os w gospodarstwie jednoosobowym

Maksymalna wysokość dotacji:

 • do 59 tys. zł bez kompleksowej termomodernizacji

 • do 99 tys. zł z kompleksową termomodernizacją

Intensywność dofinansowania od 70% do 80%

Okres realizacji przedsięwzięcia wynosi: do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dotację.

Dochód będzie wyliczony na podstawie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego wydanego zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska przez MOPS/GOPS zgodnego z miejscem zamieszkania Beneficjenta.

Okres realizacji przedsięwzięcia wynosi: do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dotację.

Liczba transz rozliczeń i wypłat dotacji dla podwyższonego poziomu dofinansowania do 3.

Szczegółowy zakres zadań, kosztów kwalifikowanych, wymagania techniczne oraz maksymalna intensywność dofinansowania dostępne są na stronie internetowej - www.czystepowietrze.gov.pl patrz Załącznik nr 2a do Programu Priorytetowego ,,Czyste Powietrze” oraz w Urzędzie Miasta i Gminy Działoszyn.

Część III najwyższy poziom dofinansowania

Dla Beneficjentów o o przeciętnym miesięcznym dochodzie na osobę

do 1.090,00 zł/os. w gospodarstwie wieloosobowym

do 1.526,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym

Maksymalna wysokość dotacji:

 • do 79 tys. zł bez kompleksowej termomodernizacji

 • do 135 tys. zł z kompleksową termomodernizacją

Intensywność dofinansowania do 100%

Dochód będzie wyliczony na podstawie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego wydanego zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska przez MOPS/GOPS zgodnego z miejscem zamieszkania Beneficjenta.

Okres realizacji przedsięwzięcia wynosi: do 36 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

Alternatywą do dochodowego kryterium kwalifikowalności będzie też ustalone prawo do otrzymywania przez wnioskodawcę zasiłku: stałego, okresowego, rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Okres realizacji przedsięwzięcia wynosi do 36 miesięcy od daty złożenia wniosku o dotację.

Liczba transz rozliczeń i wypłat dotacji dla najwyższego poziomu dofinansowania do 5.

Szczegółowy zakres zadań, kosztów kwalifikowanych, wymagania techniczne oraz maksymalna intensywność dofinansowania dostępne są na stronie internetowej - www.czystepowietrze.gov.pl Patrz Załącznik nr 2b do Programu Priorytetowego ,,Czyste Powietrze” oraz w Urzędzie Miasta i Gminy Działoszyn.

Więcej informacji można uzyskać w gminnym punkcie konsultacyjno – informacyjnym Programu ,,Czyste Powietrze” w godzinach pracy urzędu (pokój 212) , lub telefonicznie pod numerem telefonu 43 84 37 461.

INFOLINIA WFOŚiGW w Łodzi tel. 0 42 663 41 00

INFOLINIA OGÓLNOPOLSKA  tel. 0 22 340 40 80

 

PRZYDATNE LINKI:

https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/ - Kalkulator grubości izolacji

 

Burmistrz Działoszyna

RAFAŁ DRAB

Przyjęcia interesantów:
wtorek od 9:00 do 12:00
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym

Urząd Miasta i Gminy Działoszyn

ul. Piłsudskiego 21
98-355 Działoszyn
tel.: (43) 84 13 177 
fax: (43) 84 13 680
sekretariat@dzialoszyn.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

listopad 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.