Logo Miasto i Gmina Działoszyn

Od nieruchomości

 

Ustalanie wymiaru podatku od nieruchomości od osób fizycznych

WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział Podatków, Opłat i Gospodarki Odpadami Komunalnymi, pok. nr 106, w godzinach: od poniedziałku do piątku: 7:30 - 15:30

FORMULARZ WNIOSKU:

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • kserokopia aktu notarialnego

OPŁATY:

Nie pobiera się.

MIEJSCE, W KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ INFORMACJE:

Urząd Miasta i Gminy Działoszyn
ul. Piłsudskiego 21, pokój 106
98-355 Działoszyn
tel. (43) 84 37 477

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Miesiąc

TRYB ODWOŁAWCZY:

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

PODSTAWA PRAWNA:

Uchwały Nr LX/398/22 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 21 października 2022 r.

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2021 r., poz. 1540 z późn.zm.);
  • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 1170 z późn.zm.);

UWAGI:

Brak.

 

Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn

W związku z planowaną w 2019 roku kontrolą podatkową w zakresie podatku od nieruchomości (na podstawie przepisów działu VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 800), obejmującą podstawę opodatkowania (powierzchnię gruntów oraz powierzchnię użytkową budynków lub ich części) Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn zwraca się do podatników o zweryfikowanie i zaktualizowanie powierzchni użytkowej posiadanych  budynków  lub  ich  części,   w tym  budynków  mieszkalnych, budynków pozostałych, a w szczególności gruntów, budynków lub ich części oraz budowli związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i złożenie informacji w sprawie podatku od nieruchomości zgodnej ze stanem faktycznym.

W przypadku stwierdzenia w toku czynności kontrolnych zaniżonej powierzchni, stanowiącej podstawę opodatkowania, organ podatkowy może naliczyć w decyzji ustalającej zobowiązanie podatkowe należny podatek za okres 5 lat wstecz (art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa).  

Ustawa z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2018 r., poz. 1958) przewiduje sankcje za uchylanie się od opodatkowania, podawanie nieprawdy, zatajanie prawdy oraz niedopełnienie obowiązku zawiadomienia o zmianie danych, m. in. karę grzywny, karę pozbawienia  wolności  albo  obie te  kary  łącznie.  (Dział II,  Rozdział 6 -  Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji).

Formularze podatkowe dostępne są w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn pok. 106.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 43 84 37 477 lub w pok. 106.

Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn

Burmistrz Działoszyna

RAFAŁ DRAB

Przyjęcia interesantów:
wtorek od 9:00 do 12:00
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym

Urząd Miasta i Gminy Działoszyn

ul. Piłsudskiego 21
98-355 Działoszyn
tel.: (43) 84 13 177 
fax: (43) 84 13 680
sekretariat@dzialoszyn.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

listopad 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.