Logo Miasto i Gmina Działoszyn

Zameldowanie na pobyt czasowy

WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ

Urząd Miasta i Gminy Działoszyn
Urząd Stanu Cywilnego
Biuro Ewidencji Ludności
ul. Piłsudskiego 21, pok. 113

Od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30

KTO MOŻE ZAŁATWIĆ SPRAWĘ

Każda zobowiązana do zameldowania się osoba lub jej prawny pełnomocnik.

FORMULARZ WNIOSKU

Formularz zgłoszenia pobytu czasowego można otrzymać w Ewidencji Ludności.

WYMAGANE DOKUMENTY

  • wypełniony formularz "Zgłoszenie pobytu czasowego", potwierdzony przez właściciela lub najemcę lokalu,
  • dowód osobisty,
  • udokumentowanie własności lub najmu lokalu (akt notarialny, wypis z księgi wieczystej, umowa najmu) i oświadczenie najemcy lub właściciela o przebywaniu osoby, która chce się zameldować.

OPŁATY

Nie pobiera się.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie - sprawa jest załatwiana w dniu zgłoszenia.

TRYB ODWOŁAWCZY

Nie przysługuje.

PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.

UWAGI

Osoba zameldowana na pobyt czasowy i przebywająca w tej samej miejscowości nieprzerwanie dłużej niż 2 miesiące jest obowiązana zameldować się pobyt stały, chyba że zachodzą okoliczności wskazujące na to, iż pobyt ten nie utracił charakteru pobytu czasowego. Za okoliczności uzasadniające zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 2 miesiące uważa się w szczególności:

  • wykonywanie pracy poza miejscem pobytu stałego,
  • pobyt związany z kształceniem się, leczeniem, wypoczynkiem lub ze względów rodzinnych,
  • odbywanie czynnej służby wojskowej,
  • pobyt w zakładach karnych i poprawczych, aresztach śledczych, schroniskach dla nieletnich i zakładach wychowawczych.

Zameldowanie w lokalu służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu w danym lokalu.

Burmistrz Działoszyna

RAFAŁ DRAB

Przyjęcia interesantów:
wtorek od 9:00 do 12:00
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym

Urząd Miasta i Gminy Działoszyn

ul. Piłsudskiego 21
98-355 Działoszyn
tel.: (43) 84 13 177 
fax: (43) 84 13 680
sekretariat@dzialoszyn.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

listopad 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.