Logo Miasto i Gmina Działoszyn

Podatki, opłaty

Dochodami gminy są:

 1. Podatki, opłaty i inne wpływy określane w odrębnych ustawach jako dochody Gminy, 

 2. Dochody z majątku Gminy, 

 3. Subwencje ogólne z budżetu państwa.

Gmina posiada uprawnienia do decydowania o wielkości wysokości stawek z tytułu podatków i opłat lokalnych nie wyższych jednak od określonych ustawowo.

Wpłaty podatku należy dokonywać na rachunek Miasta i Gminy Działoszyn:
Nadwarciański Bank Spółdzielczy w Działoszynie nr konta 90 9251 0009 0000 1094 2000 0590

 

Podatek od nieruchomości:

Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. Z 2022 r., poz. 1452 z późn. zm.). Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na 2023 r. na podstawie Uchwały Nr LX/398/22 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 21 października 2022 r.

Od gruntów:

 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni  - 0,80 zł

 • pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni  -  4,50 zł

 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni - 0,25 zł

 • niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji od 1 m2 powierzchni - 3,50 zł

Od budynków lub ich części:

 • mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej - 0,80 zł 

 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej - 22,00 zł 

 • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2powierzchni użytkowej -  13,47 zł 

 • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 m2 powierzchni użytkowej  -  5,87 zł 

 • pozostałych, w tym zajętych  na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 mpowierzchni użytkowej -     6,00 zł 

 • garaży, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej  -     7,00 zł

Od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy               o podatkach i opłatach lokalnych.

 

Podatek rolny:

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 333 z późn. zm.). Stawki podatku rolnego na podstawie Uchwały Nr LXI/405/22 Rady Miejskiej w Działoszynie       z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Działoszyn w 2023 roku do kwoty 68,00 zł za           1 dt (q). 

 

 • z 1 ha przeliczeniowego 170,00 zł 

 • z 1 ha fizycznego 340,00 zł

 

Podatek leśny:

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 888 z późn. zm.). Stawki podatku leśnego na podstawie Uchwały Nr LXI/404/22 Rady Miejskiej w Działoszynie       z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna stanowiącej podstawę do obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy Działoszyn w 2023 roku do kwoty 260,00 zł za m³.

 

 • z 1 ha fizycznego 57,20 zł
 

PODSTAWA PRAWNA: 


 

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1452       z późn. zm.)

 

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 333 z późn. zm.)

 

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 888 z późn. zm.)

 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2021 r., poz. 1540 z późn. zm.)

 

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.)

 

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2022 r., poz. 2142 z późn. zm.)


 

Burmistrz Działoszyna

RAFAŁ DRAB

Przyjęcia interesantów:
wtorek od 9:00 do 12:00
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym

Urząd Miasta i Gminy Działoszyn

ul. Piłsudskiego 21
98-355 Działoszyn
tel.: (43) 84 13 177 
fax: (43) 84 13 680
sekretariat@dzialoszyn.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

listopad 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.