Logo Miasto i Gmina Działoszyn

News

News zdjęcie id 1853

INFORMACJA O LXXIV SESJI RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYNIE

11.10.2023

Informujemy, iż w dniu 17 października 2023 r. (wtorek) o godz. 12.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn (s.105) odbędzie się LXXIV Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Działoszynie.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Powołanie sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad LXXIV sesji Rady Miejskiej.
4. Przyjęcie protokołu z LXXIII sesji Rady Miejskiej w Działoszynie.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Mieście i Gminie Działoszyn w roku szkolnym 2022/2023.
7. Przyjęcie informacji w zakresie pozyskiwania środków pozabudżetowych w celu realizacji inwestycji na terenie Miasta i Gminy Działoszyn.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyn na 2023 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyn na lata 2023-2033.
10. Powołanie Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów ławników na kadencję 2024 -2027.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcie Regulaminu wyboru ławników na kadencję 2024 – 2027.
12. Wybór ławników na kadencję 2024 – 2027:
• Przygotowanie kart do głosowania i przeprowadzenie głosowania;
• Ogłoszenie wyników;
• Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję 2024 – 2027.
13. Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Działoszyn z  jednoczesnym  rozstrzygnięciem o sposobie rozpatrzenia uwag:
Uwaga nr 1. W związku z wyłożeniem do publicznego wglądu studium zagospodarowania przestrzennego dla gminy Działoszyn, prosimy o uwzględnienie w w/w studium warunków zabudowy dla naszych działek nr 854, 934,874 w obrębie wsi Szczyty (GPOŚ.II.6730.14.2016, GPOŚ.II.6730.13.2016, GPOŚ.II.6730.12.2016). Warunki wydane przed uchwaleniem ustawy 10H w 2016 r. Inwestycja w fazie projektowania. Działki nr ewid. 854, 934, 874 Wieś Szczyty.
Głosowanie
Uwaga. nr 2. Prośba o zwiększenie obszaru przeznaczonego pod zabudowę mieszkalną do 50% powierzchni działki. Działka nr ewid. 549 obręb Kiedosy Szczepany.
Głosowanie
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Działoszyn.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
16. Zapytania i wolne wnioski.
17. Sprawy różne.
18. Zakończenie obrad LXXIV sesji Rady Miejskiej w Działoszynie.

Burmistrz Działoszyna

RAFAŁ DRAB

Przyjęcia interesantów:
wtorek od 9:00 do 12:00
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym

Urząd Miasta i Gminy Działoszyn

ul. Piłsudskiego 21
98-355 Działoszyn
tel.: (43) 84 13 177 
fax: (43) 84 13 680
sekretariat@dzialoszyn.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

listopad 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.